Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
07.1.2019
Med-art, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
156,24
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
07.1.2019
Phoenix, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
168,70
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
07.1.2019
Med-art, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
39,70
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
07.1.2019
Eduard Rímeš - ŽELEZIARSTVO TG
IČO: 33554315
Horné bašty 13
91701   Trnava
Nákup inštalačného a údržbárskeho materiálu
0,00
2 862,79
Ing. Gabriela Demčáková
07.1.2019
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
564,06
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
07.1.2019
Cardioservice;Plynárenská 1,Br
IČO: 47393939
Plynárenská
821 09   Bratislava 2
šzm
0,00
774,99
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
07.1.2019
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
785,99
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
07.1.2019
SLOVAKIA MEDICAL Dérera 3 BA
IČO: 31385265
šzm
0,00
1 146,66
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
07.1.2019
MEDITRADEs r.o.Levočská 1, BA
IČO: 17312001
šzm
0,00
56,46
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
07.1.2019
MEDITRADEs r.o.Levočská 1, BA
IČO: 17312001
šzm
0,00
56,46
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
07.1.2019
Cardioservice;Plynárenská 1,Br
IČO: 47393939
Plynárenská
821 09   Bratislava 2
šzm
0,00
90,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
07.1.2019
MEDITRADEs r.o.Levočská 1, BA
IČO: 17312001
šzm
0,00
56,46
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
07.1.2019
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
3 062,83
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
07.1.2019
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
165,18
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
07.1.2019
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
149,93
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
07.1.2019
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
53,02
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
07.1.2019
Phoenix, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
224,72
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
08.1.2019
Cardioservice;Plynárenská 1,Br
IČO: 47393939
Plynárenská
821 09   Bratislava 2
šzm
0,00
1 549,98
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
08.1.2019
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
šzm
0,00
1 780,99
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
08.1.2019
JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. BA
IČO: 31345182
šzm
0,00
433,53
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
08.1.2019
Med-art, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
3,66
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
08.1.2019
MEDITRADEs r.o.Levočská 1, BA
IČO: 17312001
šzm
0,00
1 169,66
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
08.1.2019
MEDITRADEs r.o.Levočská 1, BA
IČO: 17312001
šzm
0,00
138,73
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
08.1.2019
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
šzm
0,00
127,44
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
08.1.2019
MEDICAL GROUP SK a.s.
IČO: 31708030
Trnavská cesta
83104   Bratislava
šzm
0,00
270,89
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
Táto stránka bola zobrazená 1942 krát.