Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
06.11.2018
INTRAVENA s.r.o.
IČO: 31717802
Levočská
08001   Prešov
lieky
0,00
4 453,10
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
06.11.2018
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
509,87
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
06.11.2018
MEDICAL GROUP SK a.s.
IČO: 31708030
Trnavská cesta
83104   Bratislava
lieky
0,00
3 851,32
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
06.11.2018
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
lieky
0,00
57,12
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
06.11.2018
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
šzm
0,00
984,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
06.11.2018
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
šzm
0,00
2 388,98
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
06.11.2018
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
šzm
0,00
2 388,98
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
06.11.2018
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
šzm
0,00
724,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
06.11.2018
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
šzm
0,00
31,90
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
06.11.2018
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
šzm
0,00
311,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
06.11.2018
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
šzm
0,00
311,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
06.11.2018
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
šzm
0,00
72,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
06.11.2018
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
1 618,72
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
06.11.2018
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
šzm
0,00
72,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
06.11.2018
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
šzm
0,00
72,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
06.11.2018
2018/2732
LOKO TRANS Slovakia, s.r.o.
IČO: 36551261
Cintorínska 57
942 01   Šurany
klimatizačná jednotka
0,00
3 216,00
Ing. Gabriela Demčáková
06.11.2018
Phoenix, a.s.
IČO: 0034142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
13 893,90
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
06.11.2018
Phoenix, a.s.
IČO: 0034142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
979,56
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
06.11.2018
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
šzm
0,00
72,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
06.11.2018
Med-art, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
66,43
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
06.11.2018
Med-art, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
4 474,84
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
06.11.2018
Phoenix, a.s.
IČO: 0034142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
182,31
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
06.11.2018
Phoenix, a.s.
IČO: 0034142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
128,08
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
06.11.2018
A CARE, S.R.O.
IČO: 35724609
šzm
0,00
430,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
06.11.2018
PHARMA GROUP A.S.
IČO: 31320911
šzm
0,00
32,49
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
Táto stránka bola zobrazená 1911 krát.